back to home dude

Chúa tể chiến tranh 1

Chúa tể chiến tranh 1

về Chúa tể chiến tranh 1

Hãy đảm bảo người của bạn chuẩn bị để đi sang phía bên kia. Bạn hãy chọn những người khỏe nhất.