back to home dude

Chú voi Oswald

Chú voi Oswald

về Chú voi Oswald

Bạn có thể giữ thăng bằng? Hãy giúp chú voi Oswald đi băng qua những ngọn đồi bẳng đôi cà kheo. Bạn phải để ý đường phía trước và chú ý xem cái gì tiến lại gần, nếu không, bạn có thể sẽ gặp rắc rối!