back to home dude

Chú và Ông: Sợ bóng đêm

Chú và Ông: Sợ bóng đêm

về Chú và Ông: Sợ bóng đêm

Susie sợ bóng đêm. May mắn thay là cô ấy đã có ông và chú để bảo vệ cô ấy khỏi những con quỷ xấu xa. Hai người họ bắn những cánh tay vào những con quỷ để ngăn chặn chúng. Nhưng khi họ làm điều này, họ cần phải lấy lại những cánh tay. Như vậy bảo vệ Susie không phải là một việc dễ làm như tưởng tượng. Một mình ông có thể bảo vệ được Susie không? Hay Susie cần cả chú nữa?