back to home dude

Chủ trại ngựa

Chủ trại ngựa

về Chủ trại ngựa

Trong trò chơi này, bạn trở thành một chủ trại ngựa, nơi bạn có thể bán ngựa và ăn. Huấn luyện những chú ngựa tốt để bạn được mời đến cuộc đua.