back to home dude

Chú thỏ điên cuồng

Chú thỏ điên cuồng

Về Chú thỏ điên cuồng

Hãy giúp chú thỏ tìm đường vượt qua các cửa. Dùng các đồ vật khác nhau để tiêu diệt kẻ thù hoặc ăn đồ vật để tạm thời trở nên bất khả chiến bại. Liệu bạn có thể vượt qua?