back to home dude

Chú thỏ bắn tỉa 2

Chú thỏ bắn tỉa 2

về Chú thỏ bắn tỉa 2

Hãy tiêu diệt tất cả những kẻ khủng bố bằng 1 viên đạn trong trò chơi này.