back to home dude

Chú rùa Smoef

Chú rùa Smoef

về Chú rùa Smoef

Tìm củ cải nhưng phải chú ý đến hố bom. Lưu lại điểm bằng cách chọn Gửi điểm sau khi hoàn thành trò chơi.