back to home dude

Chú ốc Slob

Chú ốc Slob

về Chú ốc Slob

Giúp những chú ốc vượt qua những trở ngại. Cố gắng không để rơi, và giữ sức khỏe.