back to home dude

Chú Mèo Tinh Nghịch

Chú Mèo Tinh Nghịch

về Chú Mèo Tinh Nghịch

Chú mèo này muốn chơi với một cuộn len. Bạn có thể mang cuộn len đến cho chú mèo không? Hãy phá hủy những thứ khác nếu cần thiết và dùng những thứ có thể giúp bạn. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bạn đưa ra một quyết định, bởi vì cuộc len có thể cuối cùng sẽ rơi xuống vực thẳm.