back to home dude

Chú mèo phá phách

Chú mèo phá phách

về Chú mèo phá phách

Bạn là chú mèo và bạn có 2 phút để tạo nên một đống bừa bộn. Liệu bạn có thể kiếm đủ điểm trong vòng 2 phút để hoàn thành trò chơi.