back to home dude

Chú mèo Ninja

Chú mèo Ninja

Về Chú mèo Ninja

Chú mèo Ninja là trò chơi kỹ năng vui nhộn. Hãy dẫn chú mèo Ninja đi đến nơi bạn muốn đi và để nó bay nhưng đảm bảo trằng bạn không vượt qua dấu. Hãy thu thập những đồng tiền xu vằng vàng và đánh bại đối thủ