back to home dude

Chú mèo nhúng

Chú mèo nhúng

về Chú mèo nhúng

Con mèo này được nảy xuống đất và bật lên. Bằng cách này, chú ta muốn đi qua toàn bộ parcours. Hãy chắc chắn rằng chú ta không đụng vào các đường ống và hoàn thành một cách an toàn.