back to home dude

Chú lười trượt

Chú lười trượt

về Chú lười trượt

Mang theo 2 con lười bằng cách nghiêng màn hình từ trái sang phải. Hãy chắc chắn rằng không con lười nào bị những con cá sấu ăn ! Bạn có thể thu thập tất cả các thực phẩm trong mỗi cấp độ để tăng thêm điểm!