back to home dude

Chú lùn khai mỏ

Chú lùn khai mỏ

về Chú lùn khai mỏ

Hãy giúp chú lùn thu thập thật nhiều vàng. Bạn phải khởi động máy khoan, đánh gục quái vật để giữ cho máy khoan hoạt động. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để làm tăng khả năng.