back to home dude

Chú khủng long Donald 2

Chú khủng long Donald 2

về Chú khủng long Donald 2

Hãy giúp Donald giải cứu bạn gái khỏi tay của người đàn ông độc ác trong hang bằng cách tìm những đồ vật hữu ích và dùng chúng để giải những câu đố.