back to home dude

Chú khỉ vui vẻ: Phiêu lưu

Chú khỉ vui vẻ: Phiêu lưu

về Chú khỉ vui vẻ: Phiêu lưu

Vị vua độc ác đã lấy cắp tất cả đồ chơi và nhiệm vụ của bạn là lấy chúng lại. Hãy tìm kiếm những khu vực xung quanh và thu nhặt những món đồ đúng để lên được bước tiếp theo trong cuộc hành trình. Liệu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ thử thách này?