back to home dude

Chú khỉ phi công Tommy

Chú khỉ phi công Tommy

về Chú khỉ phi công Tommy

Tommy là một phi công, một chú khỉ phi công. Tất cả những gì anh ta muốn là thu thập nhiều bóng bay và ngôi sao. Nghe thì không hề khó phải không các bạn? Hãy thu thập chúng và cứ lặp lại như thế nhiều nhất có thể. Tránh những đám mây nhé, vì chúng rất nguy hiểm!