back to home dude

Chú khỉ nhún nhảy

Chú khỉ nhún nhảy

về Chú khỉ nhún nhảy

Giúp chú khỉ trong khi trốn thoát và né tránh các chướng ngại vật nguy hiểm! Đu từ dây này qua dây khác, bay qua vùng biển hoang dã và thu thập càng nhiều đồ càng tốt! Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất?