back to home dude

Chú khỉ hạnh phúc: thang máy 2

Chú khỉ hạnh phúc: thang máy 2

về Chú khỉ hạnh phúc: thang máy 2

Bạn có thể đảm bảo mọi chú khỉ đều có đồ chơi? Hãy dùng thang máy đi các tầng khác nhau và giải những câu đố ở mỗi phòng.