back to home dude

Chú khỉ đang bay

Chú khỉ đang bay

về Chú khỉ đang bay

Nhấp vào chuột trái để thả chú khỉ đang bay xuống! Cố gắng tập hợp tất cả số điểm và trái cây mà không bị đâm vào những con vật khác hoặc những chướng ngại vật!