back to home dude

Chú gấu đói bụng

Chú gấu đói bụng

về Chú gấu đói bụng

Hãy dùng chuột để khởi động hoặc loại bỏ một số vật và làm đồ ăn lăn về phía chú gấu. Liệu bạn có thể giành được tất cả các sao trong trò chơi này?