back to home dude

Chú gà Coco

Chú gà Coco

về Chú gà Coco

Bạn sẽ là chú gà Coco và bạn phải di chuyển thật nhanh xuống dưới. Bạn phải di chuyển nhanh bởi vì mặt đất sẽ cao lên. Hãy thu thêm điểm, coi chừng lửa, điện và các mối nguy hiểm khác.