back to home dude

Chú cừu trên bầu trời

Chú cừu trên bầu trời

về Chú cừu trên bầu trời

chú cừu trên đám mây phải quay về nhà. Sử dụng súng để đẩy chú cừu.