back to home dude

Chú cừu muốn tự sát

Chú cừu muốn tự sát

về Chú cừu muốn tự sát

Chú cừu đáng thương có bom trên người. Hãy nhanh chóng đi ra lối thoái hiểm và dỡ bom.