back to home dude

Chú cừu Dolly

Chú cừu Dolly

về Chú cừu Dolly

Hãy giúp Dolly vượt qua các thử thách. Bạn phải dùng chuột để gắn những trái bóng vào một số đồ vật và khởi động nút bấm để giải câu đố. Hãy khiến Dolly ăn hết tất cả trái cây để thêm điểm.