back to home dude

Chú chim vàng của thiên đường

Chú chim vàng của thiên đường

về Chú chim vàng của thiên đường

Trông giống như một thiêng đường nhiệt đới, nhưng không phải mọi thứ đều như những gì mình thấy.Tìm ra những món đồ và cách giải quyết cho trò chơi này.