back to home dude

Chú cá khổng lồ

Chú cá khổng lồ

về Chú cá khổng lồ

hãy cố gắng trở thành chú cá to lớn nhất trong hồ. Nhưng hãy cảnh giác với những chú cá to lớn khác đấy nhé!