back to home dude

Chronicles of Albian 2

Chronicles of Albian 2

về Chronicles of Albian 2

Một kẻ đã đánh cắp tiền của trường học và vì chuyện đó, việc trùng tu phải dừng lại. Tìm những manh mối để tìm lại số tiền bị trộm, và giúp nâng cấp trường phép thuật Wizbury. Tìm những món đồ trên danh sách và kho báu bị ẩn giấu để có thêm tiền. Hãy bắt đầu một cuộc phiêu lưu tìm kho báu trên mảnh đất của một khu trường bị bùa mê!