back to home dude

Chris Ryan's Sniper School

Chris Ryan's Sniper School

về Chris Ryan's Sniper School

học cách sử dụng vũ khí của bạn trong 3 bài kiểm tra khác nhau, sau đó ra trận và bắt đầu nhiệm vụ của bạn! Bắn gục kẻ thù trước khi chúng có thể đánh trả, nhưng nhớ là bạn đừng đánh phải những người đi đường vô tội!