back to home dude

Choron Ka Raja

Choron Ka Raja

Về Choron Ka Raja

Hãy giúp Raja lấy cắp viên kim cương Kohinoor nổi tiếng nhất thế giới! Trong hành trình này, đừng chạy để bị đâm vào tường hoặc bị bắn bởi tia laze