back to home dude

Chống đỡ với zombie

Chống đỡ với zombie

về Chống đỡ với zombie

Hãy bảo vệ chính mình khỏi những con zombie. Chú ý không bắn những người dân thường nhé.