back to home dude

Chọn từ

Chọn từ

về Chọn từ

Bạn phải chọn ra 1 từ không liên quan với những từ còn lại. Nếu trả lời đúng, bạn sẽ được 1 điểm và những điểm đó có thể dùng để mở khoá những trò mới. Liệu bạn có thể giành được điểm cao nhất?