Thể loại thấp hơn

Chọn lựa vũ khí của bạn Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi chọn lựa vũ khí của bạn hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi chọn lựa vũ khí của bạn khác nhau, ví dụ như Chọn Vũ Khí Của Bạn 2 & Chọn vũ khí của bạn 4. Hãy cố gắng đánh bại vi rút máy tính với chú khỉ trong trò chơi chiến đấu bệ bục này. Chọn lựa vũ khí thích hợp, một số vi rút có khả năng chống cự lại một số vũ khí nhất định.
Trận đấu

Gửi phản hồi