back to home dude

Chơi xếp bài theo kiểu kim tự tháp 1

Chơi xếp bài theo kiểu kim tự tháp 1

về Chơi xếp bài theo kiểu kim tự tháp 1

Hãy chơi hết bộ bài này. Tạo ra những sự kết hợp bao gồm 13 cái chung với nhau. Bản thân con Già là 13, cho nên bạn có thể lấy nó ra ngay lập tức.