back to home dude

Chơi với lửa 1

Chơi với lửa 1

về Chơi với lửa 1

Hãy trở thành một lính cứu hỏa dũng cảm và bảo vệ thành phố! Đối đầu với những ngọn lửa hung ác và nhanh chóng dập tắt những ngôi nhà trước khi chúng cháy bùng lên! Bạn có thể phát triển những kỷ năng khác nhau sau từng cấp độ.