back to home dude

Chơi hết mình

Chơi hết mình

về Chơi hết mình

Theo Dirk Strider trong cuộc hành trình đầy thú vị của anh ta! Khám phá những khu vực mới, tìm kiếm những vật thể có thể sẽ có ích và nói chuyện với những nhân vật khác nhau! Xem câu chuyện sẽ kết thúc thế nào?