back to home dude

Chơi Golf ngày lễ phục sinh

Chơi Golf ngày lễ phục sinh

về Chơi Golf ngày lễ phục sinh

Khi thỏ con có nhiều thời gian rảnh rỗi trong lễ phục sinh, chú rất thích chơi golf. Anh thỏ đã mời bạn đến để chơi cùng với mình. Bạn có nghĩ bạn sẽ chiến thắng anh thỏ này không? Mỗi hiệp đều có trứng đấy. Bạn hãy tích lũy nhiều trứng để có thêm điểm nhé. Nhưng hãy cẩn thận các địa thế khác nhau và tránh các bãi cát, lướt ngang hoặc đi xuống dưới. Bạn có thể làm điều đó mà!