back to home dude

Chơi đô-mi-nô cùng Hammi

Chơi đô-mi-nô cùng Hammi

Về Chơi đô-mi-nô cùng Hammi

Khi tất cả những vật thể được đặt vào đúng vị trí, Hammi sẽ đập vật thể đầu tiên bằng chiếc búa của ông ta. Hãy cố tạo hiệu ứng đô-mi-nô và thu thập tất cả các ngôi sao đến cấp độ chuyên nghiệp.