back to home dude

Chơi "bom" bàn

Chơi "bom" bàn

về Chơi "bom" bàn

Hãy ném bom lại cho đối thủ và đừng để bị trượt. Nếu không, bạn sẽ bị nổ tung. Và cũng đừng để hết giờ nha.