back to home dude

Chơi bài, làm pizza

Chơi bài, làm pizza

về Chơi bài, làm pizza

Hãy kết bộ những lá bài giống nhau thành bộ 3 hoặc nhiều hơn và giành những nguyên liệu làm bánh pizza.