back to home dude

Chợ zombie

Chợ zombie

Về Chợ zombie

Trong trò chơi này, bạn phải tự xây chợ của chính mình. Hãy đảm bảo trong chợ có kệ với đầy hàng hoá trên đó. Và cũng đừng quên thuê một nhân viên.