back to home dude

Cho tôi vào hộp

Cho tôi vào hộp

Về Cho tôi vào hộp

Sử dụng súng để bắn từng con quái vật vào đúng chiếc hộp! Cố gắng lấy được càng nhiều vật thể dọc đường càng tốt để có điểm cao hơn!