back to home dude

Cho tôi ăn

Cho tôi ăn

về Cho tôi ăn

Hãy tìm ra cách để cho sinh vật nhỏ màu đỏ ăn Dùng chuột để xoay các đồ vật và hãy chắc chắn viên kẹo nhảy đúng hướng. Bạn có thể thu thập đủ 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi!