back to home dude

Cho Prumpa ăn

Cho Prumpa ăn

về Cho Prumpa ăn

Pruma đang đói và giờ thì cậu ấy nhìn thấy những chiếc bánh vòng thật ngon phía trước. Thật không may là cậu ấy không tự lấy được chúng. Bạn có muốn cho chú voi đáng yêu này ăn không? Hãy loại bỏ những hòn đá để những chiếc bánh vòng có thể lăn đến Prumpa. Cậu ấy sẽ rất biết ơn!