back to home dude

Chở hàng xe tải

Chở hàng xe tải

về Chở hàng xe tải

Hãy lên xe tải và đưa thùng hàng của bạn tới điểm cuối cùng mà không để rơi bất cứ thứ gì trên đường đi. Nếu không, bạn sẽ mất điểm. Liệu bạn có thể giành được số điểm cao nhất?