back to home dude

Chở hàng: bến Jersey

Chở hàng: bến Jersey

về Chở hàng: bến Jersey

Bạn sẽ phải đưa thùng hàng từ điểm A tới điểm B, bắt đầu bằng tàu, sau đó chất những thùng công lên xe tải và lái tới điểm đích. Liệu bạn có thể giành được 18 sao?