back to home dude

Cho Em Bé Tiên Cá Ăn

Cho Em Bé Tiên Cá Ăn

Về Cho Em Bé Tiên Cá Ăn

Cho Em Bé Tiên Cá Ăn là một trò chơi em bé đáng yêu và vui nhộn! Em bé của nàng tiên cá đang cảm thấy khó chịu! Bạn có thể giúp cô ấy xoa dịu em bé không? Dùng bình sữa, cái lúc lắc, và một sự chăm sóc ân cần và âu yếm để em bé cảm thấy tốt hơn nhé!