back to home dude

Cho Chúng Tôi Ăn Vui Vẻ

Cho Chúng Tôi Ăn Vui Vẻ

Về Cho Chúng Tôi Ăn Vui Vẻ

Con cá piranha này đang đói và chỉ muốn ăn càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Đó là lý do tại sao nó liên tục tìm kiếm những con cá. Bơi vòng quanh và cố gắng ăn tất cả những con cá, nhưng cẩn thận, có những hòn đá khổng lồ ở quanh bạn! Tránh tất cả những hòn đá bạn nhìn thấy và hãy cố gắng bơi càng xa càng tốt và ăn được càng nhiều càng tốt!