back to home dude

Chinh phục thiên hà

Chinh phục thiên hà

Về Chinh phục thiên hà

Bảo vệ căn cứ của bạn. Xây dựng và nâng cấp tòa tháp phòng thủ của bạn để ngăn chặn quân thù địch.