back to home dude

Chinh phục thế giới

Chinh phục thế giới

về Chinh phục thế giới

Kiến thức hiểu biết của bạn đạt đến mức độ nảo? Hãu đấu với 2 người chơi khác và đưa ra câu trả lời đúng để chinh phục những phần mới của thế giới. Liệu bạn có thể giành được nhiều điểm nhất và thắng cuộc chơi?